Visit to Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Sa obzirom da je ovo izmedju ostalog i lifestyle blog, a ne samo muzički, rešila sam da posle dužeg vremena napišem jedan kratak putopis. Smatram da pod životni stil spadaju i putovanja. Prošla godina mi nije bila baš bogata istim, ali napravila sam jednodnevni izlet kolima do Sarajeva. Nikada nisam bila u ovom gradu pa mi se pružila prilika da ovaj put bacim pogled.

Sarajevo je glavni grad države Bosne i Hercegovine (država se sastoji od Federacije i Republike Srpske), kulturni i administrativni centar. Grad se nalazi u ravnici, sa jugozapada okružen je planinama Bjelasnicom i Igmanom. U njemu živi oko 300. 000 građana. Sarajevo čini nekoliko delova: Stari Grad, Centar, Novi grad i Novo Sarajevo. To je stari  srednjovekovni grad. Između ostalog poznat kao grad u kome se desio  atentat na  prestolonaslednika Franca Ferdinanda 1914. godine što je bilo povod za izbijanje Drugog svetskog rata.

Bila je zima, ali sunčano. Dobro vreme za putovanje. Bila sam prinuđena da ustanem jako rano, što nije bilo dobro jer baš i nisam morning person. Ali, što se mora nije teško ili bar tako kaže izreka. Sarajevo se nalazi na oko 250 km od Beograda. Kolima se putuje preko reke Drine tačnije preko Pavlovića ćuprije i dolazi u Bosnu. Reka Drina je u svetu najpoznatija po čuvenom Andrićevom romanu Na Drini Ćuprija. Na putu smo prošli jedno mesto koje se zove Rogatica. Ono je poznato u nauci po kneževskom tumulu koji se prepisuje Glasinačkoj kulturi. Ona se razvila na teritoriji Bosne , tačnije prvi grobovi su nađeni u Glasinačkom polju pa je tako i dobila ime. Poznata je po čuvenom nalazu glasinačkih kolica i jao bogatim grobovima koji su sadržili zlatan nakit i grčke šlemove.

                                                       Glasinačka kolica

Zatim se kasnije pred Sarajevo prolazi reka Bosna. Kroz samo Sarajevo protiče reka Miljacka.Trebalo nam je oko 3 sata da stignemo kolima do centra. Prva destinacija je bila Hotel Evropa. Bar hotela bio je prepun starije gospode koja čita novine, pije kafu, čajeve i gricka kolače. Jedno jako prijatno mesto. Iz hotela sam pešice krenula ka čuvenoj Baš čaršiji. Prošla sam kroz Bezistan to je srednjovekovna tržnica i ušla u Baš čaršiju. Ulica je prepuna malih prodavnica , zlatara, poslastičarnica koje prodaju ratluk, baklave, tolumbe i ostale slatkiše koji  su poreklom sa istoka. Grad sadrži mnoštvo dzamija, pravoslavnu crkvu i katedralu. Grad ima onaj šmek istoka, pa nije ni čudno što ga nazivaju mali Istanbul. Sa minareta čuju se molitve, što je za mene bilo jedno potpuno novo iskustvo  u nekim tenucima zaboravila sam da se nalazim u srcu Balkana.  Stanovništvo je mikstura stanovnika sa tri različite veroispovesti, muslimanske, pravoslavne i katoličke. Pa je tako i grad satkan od  različitih tradicija. Nemojte se iznenaditi ako vidite puno umotanih devojaka koje šetaju kroz grad. Ako se nastavi u jednom pravcu Baš čaršije izlazi se na trg sa fontanom , a ako se krene drugim pravcem izlazi se na plato gde se nalazi jedna divna katedrala. Katedrala Srca Isusova koja je izgrađena 1889. godine. Ne znam zašto nisam ulazila unutra, ali svakako ću to uraditi drugi put. Preko puta katedrale nalazi se kafić , čini mi se da se zove Monument. Njega nisam zaboravila da čekiram i tamo sam popila kafu, u bašti sa obzirom da je vreme bilo lepo i da je bilo puno ljudi.

Obišla sam  stari grad, nisam imala vremena da obilazim još delova i pogledam kakva je arhitektura. Sarajevo je poznato po dobroj hrani, tako da nisam mogla da zaobiđem Sarajevske ćevapdzinice. Dobila sam preporuku za dve najbolje u gradu, Hodzić i Ferhatović.  Odlučila sam se za  Ferhatović u čaršiji.

Ćevapi su mmmm, najbolji na svetu. Konobari nose narodne nošnje. Usluga je na nivou, jako su gostoprimljivi. Cene su nešto jeftinije nego u Beogradu.

U Istočnom Sarajevu živi Srpsko stanovništvo, takođe i u naselju Pale koj je udaljeno oko 20km od Sarajeva, nalazi se u blizini skijaškog centra Jahorina. Moji prijatelji su često išli na Jahorinu na skijanje. Nisam fan zimskih sportova tako da stvarno ne bih znala da kažem kakav je skijaški centar. Kada smo odlazili iz Sarajeva, prošli smo pored stadiona Koševo. Sport baš i ne pratim, ali tamo obično najpoznatiji Sarajlija Zdravko Čolić redovno drži koncerte u svom rodnom gradu. Na putu za Beograd posetili smo jedno zanimljivo mesto, etno selo Stanišić. Ono se nalazi na Pavlovića putu blizu Bljeljine. Seoski turizam postaje sve popularnij, ljudi su umorni i beže iz gradova i od svakodnevnog života. Posebno je popularno među ljudima iz inostranstva. Nikada nisam bila obožavalac sela, ali ovako nešto stvarno nikada nisam videla. Čovek koji je gradio je potpuni megaloman. To jeste pravi kičeraj , gde su spojeni svi mogući uticaji. Sastoji se od srpskog sela, ruskog sela, napravljene su stare autentične kuće sa šindrom, nekoliko jezera sa čamcima, brodom, stanica Poduglovi sa vozom, manastir u kome zapravo žive sveštenici, tri salona Moskva, Volga i Sant Petersburg, apartmani i dva Pirga to su hoteli, grčki amfiteatar i mnoge druge stvari pošto se etno selo još gradi. Labudovi su na sve strane. Nisam zapamtila koja je cena noćenja u hotelu,  posetilac može da koristi : bazen, saunu, teretanu, đakuzi i još neke pogodnosti. Celo izgleda bukvalo  kao oaza mira u sred nedođije. A sa svim ovim pogodnostima koje nude, prosto sam poželela da ostanem tamo par dana. Ako nekad poželite da pobegnete iz grada, dođite u ovu nedođiju i probajte nešto novo.

Nastavili smo svoj put i prošli pored grada Slobomir. Njega je izgradio Slobodan Pavlović, koji je izgradio i istoimeni most. On je bio jedan Srboljub, vizionar i utopista. Želeo je da napravi grad koji će biti novi kulturni i administrativni centar. Ali, ta ideja na kraju nije doživela svoj procvet, mit kaže da se čak na kraju čovek mnogo razočarao u svoj narod i odustao od gradnje. Na netu sam pročitala da sam naziv grada je kovanica njegovog imena Slobodan i imena njegove žene Mira, ali svakako aludira i na bivšeg predsednika i njegovu ženu.

Ono što svakako preporučujem za putovanja je web sajt  www.couchsurfing.org. Otvorite profil na ovom sajtu i nađite lokalce u svakom gradu koji žele da vas hostuju ili da vam pokažu grad. Naravno, sajt je besplatan. Moram da pohvalim couchsurfere iz Sarajeva koji su bili jako ekspeditivni i friendly, ali nažalost nisam stigla nikoga da zovem sa obzirom da sam bila u gradu samo par sati.

Pa ostaje mi samo da zaključim da je Sarajevo jako lep grad, nadam se da ću sledeći put obići i nešto van starog grada. Bosna je zanimljiva zemlja, koju treba istražiti. Odraz je ludog života na balkanu i mentaliteta ljudi. Predstavila sam samo jedan delić nje.

I naravno , hoću i ja da budem poznata partijanerica u Sarajevu , a ne samo u BG-u , ako treba kupiću i bosansku šnalu u obliku leptira:o))

And for the end one song from Yugoslavian new wave which I prefer. I have to note that Yugoslavia in the 80s had the best music scene beside UK in Europe.

This is bend  Xenia from Rijeka, Croatia . The  Name of the song  is Troje (Threesome)

From their second album Tko je to učinio? (Who did that?) from 1984.

Enjoy

Given that this is a lifestyle blog  not just music blog , I decided after a long time to write a short travelogue. I think that concept of a lifestyle includes travel also. Last year I didn’t have chance to travel much, but I made a one day trip to Sarajevo by car. I’ve never been in this town and that was a chance to check it out.
Well let me tell you few things  about Sarajevo.Sarajevo is the capital of Bosnia and Herzegovina (country consists of the Federation and the Serbian Republic), cultural and administrative center. The city is located in the valley, from south-west it is surrounded by mountains Bjelasnica and Igman. In Sarajevo lives around 300. 000 citizens. Sarajevo is composed of several parts: the Old City, Center, New City and New Sarajevo. This is an old medieval town. Among other things known as a city where the assassination of Franz Ferdinand took place  in year  1914. , which was alleged  cause for starting the  World War II.

                                             Artist on the ruins from the war in 90’s
It was winter, but sunny. Good time to travel. I was forced to get up very early, which was not really good because I am not a  morning person. Sarajevo is about 250 km from Belgrade. We traveled by car over the Pavlovic Bridge on the river Drina  and come to Bosnia. The river Drina is the world’s best known for the famous  novel The Bridge over the Drina written by Serbian Nobel prize winner Ivo Andric. Book says about life of the people in town Visegrad in the time of Osman Empire. On our way we passed a place called Rogatica. It is known in archaeology by prince tumulus, which is prescribed to Glasnicka culture. Culture  evolved in Bosnia, specifically the first graves were found in  field Glasinac. It is known for the famous findings of Glasinac cart and  the rich tombs that are filled with gold jewelry and ancient Greek helmets.
It took us about 3 hours to reach  the center by car. The first destination was Hotel Europe. Hotel bar was full of elderly gentlemen reading newspapers, drinking coffee, tea and nibbling cakes. One very pleasant place. From the hotel I set off on foot to the famous Bas carsija. I went through to the medieval Bezistan market place and got in Bas carsija very soon. The street is full of small shops, jewelry shops, pastry shops that sell Turkish delight, baklava, and other sweets as tolumbe originating from the east. City has many mosques, the Orthodox Church and the Cathedral. The city has that smell of the East, so it is no wonder they call it the small Istanbul. Sounds from the minaret are  prayer, which  was a totally new experience for me, in some moments  I forgot that I was in the heart of the Balkans. The people are the  mixture of three different religions, Muslim, Orthodox and Catholic. So the city is composed of different traditions. Do not be surprised if you see a lot of wrapped girls  walking through the city. If One  continues in one direction of Bas carsija He will exit to the square with a fountain, and if One goes the other way out, He will end up in the plateau where there is a wonderful cathedral. Jesus Heart Cathedral  was built in the 1889. I do not know why I didn’t enter in, but I’ll definitely do it next time. Opposite the cathedral stands the cafe, I think the name is  Monument. I did not forget to check it out. There I drank coffee in the garden since the weather was beautiful and there were a lot of people. I visited the old town only, since I didn’t have a lot of time. Sarajevo is known for its good food, so I could not get around Sarajevo’s Kebaps. I got two recommendations for the best in town,  Hodzic and Ferhatovic. I decided to go to Ferhatovic in Bas carsija.Kebabs are mmmm, the best in the world. Waiters wear traditional costumes. The service very good,  very hospitable. Prices are slightly cheaper than in Belgrade.
  Sarajevo’s Kebap the best in Balkans
In East Sarajevo Serb population lives, also in Pale village which is located about 20km from Sarajevo, located near the ski resort Jahorina. My friends often went to  ski on Jahorina. I’m not fan of winter sports so it really would not know what to say about the ski resort. When we went out of  Sarajevo, we passed the stadium Kosevo. I do not really follow Sports , but Kosevo is the place where usually well-known Yugoslavian singer   Zdravko Colic regularly held concerts in his hometown. On the way to Belgrade we visited an interesting place, ethnic village Stanisic. It is on the road near Bljeljina on road Pavlovic. Rural tourism is becoming increasingly popular, people are tired and They run away from cities and from everyday life. It is especially popular among people from abroad. I’ve never been a fan of the village, but this was something I had never seen before. A man who has built it is a complete megalomaniac. It is the mixture of different styles, which are connected to all possible influences. It consists of a Serbian village, the Russian villages. Village is  made of authentic old houses with shingles, a lakes with boats, boat, train stations Poduglovi, the monastery where monks actually live, three conference Moscow, Volga and Sant Petersburg, apartments and two to Pirg as hotels, Greek amphitheater and many other things. Swans are everywhere. I did not remember that the price of nights in a hotel, a visitor can use: swimming pool, sauna, gym, jacuzzi and some other benefits. The whole look Village looks as  oasis of peace in the middle of nowhere. With all the good things  They offer, I just wanted to stay there a few days. If I ever want to escape from the city, I will come into middle of  nowhere in this village and try something new.
We continued our way and passed by the city Slobomir. It was built by Slobodan Pavlovic, who built bridge across the river Drina. He was one Serbolover, visionary and utopian. He wanted to create a city that will be a new cultural and administrative center. But that idea failed, the myth says that even at the end that  man  got disappointed with his people and abandon the whole concept. On the internet  I read that the name of the city Slobomir, is inspired by His own name Slobodan and name of this wife Mira, it alludes to former Serbian president and His wife also.
For the end I can just say I liked Sarajevo a lot, I will visit it again.
Bosnia is very interesting country for exploring and visiting. There One can catch a crazy Balkan lifestyle and mentality. If You want to know more about mentality of people in Balkans read Ivo Andric novels Devil’s yard and Bridge on Drina. 
I recommend to use website www.couchsurfing.org  and meet some local people and get friendly with Them.
And for the end this video is taken live from famous singer Zdravko Colic concert in Sarajevo on Kosevo stadion.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s