Belgrade designe week 2011

Belgrade designe week je jedna od najboljih edukativnih manifestacija koja se održava u gradu. Ovogodišnji BDW će  trajati od 23. do 28. maja pod nazivom FUTURE². Kao i svake godine organizator Jovan Jelovac uz pomoć par sponzora dovešće u Beograd najpoznatije kreativne umove 21. veka iz oblasti dizajna, arhitekture, edukacije, brendinga, advertajzinga, mode, umetnosti. Cenu karte cu ipak morati da napomenem iznosi 100 evra sa studente što je skroz super popust, dok je regularna cena karte 200 evra. Beogradska nedelja dizajna se sastoji od predavanja i radionica tokom dana, nekoliko žurki koje obuhvataju noćni program (Matthew Dear, Chew Lips, Yello i Lindstrom) i projekta 100% Futur Serbia koji je jedna  inovativna ideja gde mladi stvaraoci mogu da prezentuju svoje radove u izlozima prodavnica i barova u centru grada. Za sada imam samo ulaz na koncert Matthew Dear ali ono na šta bih ja stavila akcenat je Lindstrom koji će nastupati u poslovnom centru Ušće.

Sa obzirom da sam dobila inspiraciju da prepravim post koji sam napisala za BDW 2011 ne sada, već tada još u maju kada se održavao konačno sam sada našla free time za to. Ne znam kako je prošla sama konferencija sa obzirom da su predavači stavrno face u svojim poslovima , ali što se tiče pratećeg projekta 100% future Serbia on je bio tako šarlatanski urađen da je potpuna bruka za ozbiljnu manifestaciju poput BDW-a. Valjda u ovoj državi ništa ne funkcioniše kako treba pa zašto bi i organizacija BDW-a. Daću jedan primer  studije slučaja, dve moje sestre su trebale da budu učesnici na BDW-u tačnije projektu 100% Futur Serbia i prezentuju instalaciju o kojoj sam već pisala u jednom od postova. Pa tako su im javili da su prošle konkurs nedelju dana pre nego što trebaju da izlažu  i tražili gotov prototip. Pa su one devojke  kupile materijal, potrošile novac  i za nedelju dana napravile instalaciju ponadajući da će biti izložena na jednoj jakoj manifestaciji kao što je BDW. Međutim, u mapi na kojoj su postavljena mesta gde su lokacije tj. izlozi za izlaganje one su bile obeležene u Knjižari Nolit u ulici Kralja Petra na ne sećam se tačno kom broju , možda 5 ili nešto slično. Ovo mi je bilo u startu čudno i naravno uspostavilo se da na toj lokaciji ne postoji knjižara. Ali, u organizaciji su im saopštili da je greška i da će izlagati u ulici Kralja Milana, pa posle i da je to greška i da će izlagati u nekoj trećoj ulici u kojoj postoji knjižara Nolit i dali broj telefona Pr-a knjižare da se dogovore oko postavljanja instalacije. Međutim, tu je nastao još jedan problem pošto je Pr saopštio da je taj izlog več zauzet i da tamo već neko izlaže. Potom su im iz organizacije saopštili da će im javiti za neki drugi izlog i pritom pitali da li izlažu samo poster ili prototip, kao da odmah na početku nisu mogli da kažu da može i poster da se izloži….. Elem, naravno niko sutradan ništa nije javio, a kada je umetnica pozvala rekli su joj žao mi je ali mi izlog nemamo za vas. Eto priče o BDW-u. Posle toga sam  našla različite žalbe na internetu u vezi organizacije sa  prošlih godina, nije jasno uopšte ko je tu kompetentan da izabere ko će da izlaže niti ko je nadležni za te volontere koji su bili zaduženi za projekat 100% Serbia.   Najsmešnije je što ih ima u mapama ( kataloge nisu ni pravili) da su učestvovale i još su posle toga dobile e-mail gde zahvaljuju na učešću, samo ne znam gde su to učestvovale.  Toliko o organizaciji jedne ozbiljne manifestacije poput BDW-a ……………..

This is one of the best educational event held in the city. This year BDW will run from the 23th to 28th May and its called FUTURE ². As every year, organizer John Jelovac with the help of a few sponsors will bring best-known creative minds of the 21st century in Belgrade, in areas of   design, architecture, education, branding, advertising, fashion, art. The price of tickets that I   have to mention is 100 euros for the students, wich is 50% discount of regular ticket price of 200 euros. Belgrade Design Week will consist of lectures and workshops throughout the day, a few parties that include night program(Matthew Dear, Chew Lips, Yello and Lindstrom)

and Project 100% Futur Serbia, which is an innovative idea where young authors can present their works in show windows of  shops and bars in the city center. For now I have only entrance to the concert Matthew Dear But I would prefer to go to  Lindstrom concert who will play in BC Usce.

Since I got inspired to rewrite a post that I wrote for the BDW 2011  not now, but then in May.  I finally  now found free time to do it. I do not know how the conference went alone with regard to the lecturers wich are really famous and good in their jobs, but as far as supporting  project 100% on future Serbia was prepared by charlatans and it was complete disgrace for a serious event such as a BDW. I guess in this country anything is not working properly, so why would the organization of BDW. To give one example, case study, two of my sisters were supposed to be participants in the BDW in the project 100%  Futur Serbia and present installation which I already described in one of past posts. So organization informed Them  last week before the exsposure that They will exibit and asked if They have  finished prototype. So they bought the materials, and spent money  and in one week made the installation hopeing to be exibit in a strong event as BDW.  However, in the map wich presents  the set of locations actually showcases for exposure, They were marked in the bookstore Nolit in Kralja Petra street I do not remember the exact number , maybe 5 or something. This  was littel bit strange from the start and after They established of course that at this location there is no bookstore. But the organization  said it was a mistake and that it will exhibit in  King Milan street, and after that , it was a mistake again and They will expose  instalation in the third  street where there is  Nolit bookstore and gave a phone number of  PR for bookstore to agree about setting up the installation. However,  another problem appear because the PR said that showcase  is alredy been taken and there is some art piece alredy there . Then organisation announced that They will appear in another showcase and asked if  They will  expose only a poster or prototype, like stupid organisation  could not say from the start that  poster may be present not only prototip ….. Anyway, of course, no one reported the next day anything, and when artist  called They told her I’m sorry but we do not have the showcase for you. So this is a  story about BDW-in. Then I found various complaints on the Internet regarding the organization of the past years, it is not clear at all who is the competent to choose art works that will be presented or who is in charge for lame volunteers who were responsible for the project 100% of Serbia. The funniest  thing is that They marked  Them in maps (catalogs are not made)  and even then they received an e-mail where BDW said thank You  for your participation,  so I just dont know where did They participate.   So much for the organization of a serious event such as a BDW ……………..

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s