Spanish film, a visual chronicle

In the gallery  Institute Servantes in Cika Ljubina Street Number  19  from  15.12.2010 to 15.01.2010.  exhibition  „Spanish film, a visual chronicle” will be held  supported by the Spanish Agency for International Development Cooperation and the publishing house Lenwerg. Since the beginning of the 1896. the Spanish film industry is reflected in the fertile creativity of film production. Many filmmakers through their works gave their personal marks to  European cinema, trying with picture and sound  to transfer part of Spanish identity. The exhibition has more than 100 posters and photographs that will make the observer inserted into a time machine reminding  him of characters who  passed  through the single film history and give a full reflection of emotion, complexand diverse culture. You’ll get inspired to see Spanish films you did not know or you may have not find them so interesting by now. Because movies are views of life in all its forms: customs of people, nature, cities, villages, architecture, relationships, love, fashion, politics, gastronomy  are a chronicle of a country and even Europe itself.  Remember the phrase, “This only happens in movies”, but today we are witnesses of these film events wich seemed completely unreal ,happening all around us in real life.

U galeriji instituta Servantes u Čika Ljubinoj ulici broj 19 od 15.12.2010 do 15.01.2010. godine održaće se izložba „Španski film, vizuelna hronika“, uz podršku Španske agencije za međunarodnu  razvojnu saradnju i izdavačke kuće Lenwerg. Od početaka 1896. godine španska kinematografija se oslikava plodnim stvaralaštvom u filmskoj produkciji. Mnogobrojni filmski stvaraoci kroz svoja dela dali su svoj lični pečat evropskoj kinematografiji trudeći se da kroz sliku i zvuk prenesu deo španskog identiteta. Izložbu čini više od 100 plakata i fotografija koja posmatrača ubacuju u jednu vremensku mašinu podsećajujći ga na likove koji su prodefilovali kroz jednu filmsku istoriju i dali odraz jedne  pune emocija, kompleksne i raznolike kulture. Dobićete inspiraciju da pogledate španske filmove za koje niste do sada znali ili koji vam nisu možda delovali toliko interesantno. Jer filmovi  su prikazi života u svim njegovim vidovima: običaji ljudi, priroda, gradovi, sela, arhitektura, međuljudski odnosi, ljubavi, moda, politika, gastronomija i predstavljaju hroniku jedne zemlje, pa čak i same Evrope. Setimo se samo izreke „To se dešava samo na filmu“, međutim danas smo svedoci da se ti filmski događaji koji nekada izgledaju potpuno nestvarno dešavaju svuda oko nas u realnom životu.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s